Weergave

REMOTE CONTROL-aansluiting

Bewerkingen uitvoeren via RC op dit toestel zonder visueel contact

U kunt een externe IR-ontvanger aansluiten op de REMOTE CONTROL-aansluitingen om bewerkingen op dit toestel uit te voeren met de bijgeleverde afstandsbediening zonder visueel contact. Dit kan nodig zijn als het toestel verborgen zit in een kast of hoek, zodat u de afstandsbediening direct naar het apparaat kunt richten.

Schakel hiervoor de functie voor de ontvangst van het afstandsbedieningssignaal uit (Externe vergrendelingsfunctiekoppeling).

Conne REMOTE IN N71N
OPMERKING

Wanneer de functie voor de ontvangst van het afstandsbedieningssignaal is uitgeschakeld, kunt u geen bewerkingen uitvoeren via de afstandsbediening.

Marantz-apparaten op afstand verbinden

Wanneer u een ander Marantz-apparaat gebruikt dan dit toestel dat een externe verbinding ondersteunt, kunt u afstandsbedieningssignalen verzenden door het apparaat gewoon aan te sluiten op de REMOTE CONTROL IN/OUT-aansluiting met een monokabel.

Stel de afstandsbedieningsschakelaar op het achterpaneel van de aangesloten audiocomponent aan op “EXTERNAL” of “EXT.” om deze functie te gebruiken.

Conne REMOTE OUT N71N

naar boven