Weergave

ZONE2 setup

Geef de instellingen op voor het afspelen van audio met ZONE2.

Waarden die zijn ingesteld voor “Volumelimiet” en “Volume bij aanzetten” worden weergegeven volgens de instelling die is opgegeven voor het volume “Schaal”. koppeling

Dit kan worden ingesteld wanneer “Toewijsmodus” is ingesteld op “ZONE2”. koppeling

kanaalniveau L

Stel het uitgangsniveau van het linkerkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

kanaalniveau R

Stel het uitgangsniveau van het rechterkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

Volumeniveau

Stel het volume-uitgangsniveau in.

Variabel
(Standaard) :

Volume kan worden geregeld.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Volume is vast ingesteld op het gewenste niveau. Het volume kan niet worden geregeld met de afstandsbediening.

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“ –79.5 dB – 18.0 dB” is. koppeling

Volumelimiet

Kies een instelling voor het maximumvolume.

60 – 80 (–20 dB – 0 dB)
(Standaard : 70 (-10 dB))

Uit:

Stel geen maximumvolume in.

Dit kan worden ingesteld wanneer “Volumeniveau” is ingesteld op “Variabel”. koppeling

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“-79.5 dB - 18.0 dB” is. koppeling

Volume bij aanzetten

Definieer de volume-instelling die actief is wanneer de netspanning wordt ingeschakeld.

Laatste
(Standaard) :

Gebruik de opgeslagen instelling van de laatste sessie.

Mute:

Altijd dempen als het toestel wordt aangezet.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Het volume wordt aangepast aan het ingestelde niveau.

Dit kan worden ingesteld wanneer “Volumeniveau” is ingesteld op “Variabel”. koppeling

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“-79.5 dB - 18.0 dB” is. koppeling

Dempingsniveau

Stel de verzwakking in wanneer demping is ingeschakeld.

Volledig
(Standaard) :

Het geluid wordt volledig uitgeschakeld.

-40 dB:

Het geluid wordt verzwakt met 40 dB.

-20 dB:

Het geluid wordt verzwakt met 20 dB.

naar boven