Weergave

Bronniveau

Deze functie corrigeert het weergaveniveau van de geselecteerde audio-ingang van de signaalbron.

Kies deze instelling als er verschillen zijn in de ingangvolumeniveaus tussen de verschillende bronnen.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

De “Bronniveau” instellingen worden voor iedere ingangsbron opgeslagen.

naar boven