Weergave

Er verschijnt niets op het display van dit toestel

De display is uit.

Stel “Dimmer” op het menu op iets anders in dan “Uit”. koppeling

Wanneer de geluidsmodus is ingesteld op “Pure Direct”, is het display uit. koppeling

naar boven