Weergave

Werkingsbereik van de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening tijdens het gebruik ervan op de afstandsbedieningssensor van het toestel.

Use RC N71N

naar boven