Weergave

Pure direct-weergave

Deze modus is voor weergave met een hogere geluidskwaliteit dan in de Directe weergavemodus.

Deze modus schakelt het display van de hoofdeenheid en het analoge videocircuit uit. Hierdoor worden ruisbronnen die de geluidskwaliteit beïnvloeden, onderdrukt.

Druk op PURE om “Pure Direct” te selecteren.

Het display wordt donker en de Pure Direct-weergave begint.

De PURE DIRECT-indicator licht op.

U kunt in de Direct- en Pure Direct-geluidsmodus de volgende items niet wijzigen.

Klankkoppeling

M-DAX koppeling

MultEQ®koppeling

Dynamic EQkoppeling

Dynamic Volumekoppeling

Graphic EQkoppeling

Dit kan worden ingesteld door op het hoofdtoestel op PURE DIRECT te drukken.

OPMERKING

Videosignalen worden alleen uitgevoerd wanneer HDMI-signalen worden afgespeeld in de stand Pure Direct.

Wanneer de modus Pure Direct is geselecteerd, wordt het scherm na ongeveer 5 seconden uitgeschakeld.

naar boven