Weergave

De instellingen veranderen

Stel de items hieronder in met de instellingen die u wilt opslaan.

De volgende instellingen van sanwacirnumw_1 tot sanwacirnumw_10 kunnen worden onthouden voor MAIN ZONE en de instellingen sanwacirnumw_1 en sanwacirnumw_2 kunnen worden onthouden voor ZONE2.

Houd SMART SELECT ingedrukt terwijl een radiozender wordt ontvangen of wordt afgespeeld met eender welke van de volgende bronnen, om de huidige radiozender vast te leggen.

Tuner / Internetradiozender

Druk op MAIN of ZONE2 om de bedieningszone te selecteren via de afstandsbediening.

De knop voor de geselecteerde zone is opgelicht.

Houd de gewenste SMART SELECT ingedrukt totdat “Smart Flower Mark Memory” of “Z2 Smart Flower Mark Memory” op de display verschijnt.

De huidige instellingen zullen opgeslagen worden.

Flower Mark verschijnt voor het nummer van de ingedrukte SMART SELECT-toets.

De Smart Select-naam veranderen

De MAIN ZONE Smart Select-naam die op het TV-scherm of display van dit toestel verschijnt kan worden veranderd.

Zie “Smart Select namen”koppeling voor het veranderen van de naam.

naar boven