Weergave

De instellingen oproepen

Druk op MAIN of ZONE2 om de bedieningszone te selecteren via de afstandsbediening.

De knop voor de geselecteerde zone is opgelicht.

Druk op SMART SELECT.

De onder de toets vastgelegde Smart Select-instellingen worden opgeroepen.

De standaardinstellingen voor de ingangsbron zijn zoals hieronder weergegeven.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close

Toets

Ingangsbron

SMART SELECT 1

CBL/SAT

SMART SELECT 2

Blu-ray

SMART SELECT 3

Media Player

SMART SELECT 4

HEOS Music

Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Toets

Ingangsbron

SMART SELECT 1

CBL/SAT

SMART SELECT 2

SMART SELECT 3

SMART SELECT 4

HEOS Music

In de standaard fabrieksinstellingen wordt het volume niet onder Smart Select geregistreerd.
Zie De instellingen veranderenkoppeling om het volume onder Smart Select te registreren. koppeling

naar boven