Weergave

Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)

Druk op MUTE  Silent .

De MUTE-indicator op het display knippert.

Silent verschijnt op het TV-scherm.

Het geluid wordt verlaagd tot het niveau dat is geselecteerd met het menu-item “Dempingsniveau”. koppeling

Druk nogmaals op MUTE  Silent om de dempingsfunctie te annuleren. De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.

Als Silent langer dan 5 minuten wordt weergegeven op het tv-scherm wanneer de “Screensaver” wordt ingesteld “Aan”, beweegt het symbool Silent willekeurig over het tv-scherm. koppeling (Deze functie wordt ondersteund via firmware-update.)

naar boven