Trigger Out 1 / Trigger Out 2

Välj förhållanden för aktivering av trigger out.

Mer information om hur du ansluter DC OUT-uttagen finns under DC OUT-uttaglänk.

Vid inställning för zon (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

Trigger out aktiveras genom koppling till strömmen för zonen som är inställd på “På”.

Ställa in för ingångskälla

Aktivera trigger out när ingångskällan som är inställd på “På” väljs.

Ställa in för HDMI-bildskärm

Aktivera trigger out när HDMI-monitorn som är inställd på “På” väljs.

På:

Aktivera trigger i detta läge.

– – –:

Aktivera inte trigger i detta läge.

Tillbaka upp