Språk

Ställ in vilket språk som ska användas för menyn på TV-skärmen.

English/ Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pусский / Polski(Standard: English)

“Språk” kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Betrakta skärmen när du gör inställningarna.

Håll huvudenhetens STATUS och ZONE SELECT nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

Flower Mark Video Format <PAL>” visas på skärmen.

Tryck två gånger på shirosankaku-Reverse på huvudenheten.

Flower Mark GUI Language <ENGLISH>” visas på skärmen.

Använd White-Arrow-Left eller White-Arrow-Right på huvudenheten och ställ in språket.
Tryck på ENTER på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Tillbaka upp