Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla zoner)

Du kan spela upp musiken som spelas i MAIN ZONE i ZONE2 och ZONE3 (annat rum) samtidigt.

Det är en användbar funktion om du vill lyssna på samma musik samtidigt i flera rum under en fest eller om du vill spela upp samma bakgrundsmusik i hela huset.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “AVR-alternativ”, tryck sedan på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Stereo till alla zoner” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Stereo till alla zoner” visas.

Välj “Starta”, tryck sedan på ENTER.

Ingångskällan för ZONE2 och ZONE3 byts till samma ingångskälla som för MAIN ZONE och uppspelningen startar i Stereo till alla zoner-läget.

Om du inte vill att ZONE2 eller ZONE3 ska vara en del av Stereo till alla zoner trycker du på ENTER för att ta bort markeringen och trycker sedan på “Starta”.

Avsluta Stereo till alla zoner-läget

Tryck på OPTION under uppspelning i läget för Stereo till alla zoner.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “AVR-alternativ”, tryck sedan på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Stereo till alla zoner” och tryck därefter på ENTER.
Välj “Stoppa”, tryck sedan på ENTER.

Stereo till alla zoner-läget avslutas även om strömmen till MAIN ZONE är avstängd.

I Stereo till alla zoner-läget kan du enbart välja ljudläget “Multi Ch Stereo” eller “Stereo”.

När “HDMI-ljud ut” är vald till “TV” är inte Stereo till alla zoner-läget tillgängligt. länk

Spara uppspelningsstatusen Stereo till alla zoner-läget under smartvalsfunktionen för att möjliggöra enkel uppspelning i Stereo till alla zoner-läget med en enda knapptryckning.

När “INPUT MODE” är inställt på något annat än “7.1CH IN” är läget Stereo till alla zoner tillgängligt. länk

Tillbaka upp