Justera volymen för varje kanal för att matcha ingångskällan (Justera kanalnivå)

Volymen på varje kanal kan ändras när du lyssnar på musik. Detta kan ställas in för respektive ingångskälla.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “AVR-alternativ”, tryck sedan på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Justera kanalnivå”, och tryck sedan på ENTER.

Skärmen “Justera kanalnivå” visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja den kanal som du vill ändra på.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att justera volymen.

–12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “Avsluta” och tryck därefter på ENTER.

Välj “Återställ” och tryck på ENTER om du vill återställa de olika kanalernas värden till “0.0 dB” (Standard).

Hörlursvolymen kan ändras när hörlurar än inkopplade.

“Justera kanalnivå”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Du kan enbart göra detta för högtalare som spelar upp ljud. Dessutom kan du inte ställa in det här när du i menyn “HDMI-ljud ut” har valt “TV”. länk

Tillbaka upp