Ändra högtalarinställningar efter lyssningsmiljön (Högtalarförval)

Du kan spara två högtalarkonfigurationer som passar de miljöer där du använder dina högtalare.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “AVR-alternativ”, tryck sedan på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Högtalarförval” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Högtalarförval” visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja förval.

Förval 1
(Standard):

Använd Förval 1.

Förval 2:

Använd Förval 2.

Funktionen kan användas i följande fall.

Justera högtalarinställningarna manuellt efter att du har ställt in “Högtalarförval” på “Förval 2”.

Spara resultatet på “Förval 2” när du har slutfört Audyssey®-konfigurationen en andra gång.

Tillbaka upp