Justera tonen (Ton)

Justerar ljudtonens kvalitet.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “AVR-alternativ”, tryck sedan på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Ton” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Ton” visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att aktivera/inaktivera tonkontrollfunktionen.

På:

Aktivera tonkontroll (bas, diskant).

Av
(Standard):

Uppspelning utan tonkontroll.

Välj “På” i steg 3 och tryck på shirosankaku-Reverse för att välja det ljudintervall som ska ändras.

Bas:

Justera basen.

Diskant:

Justera diskanten.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att justera tonen och tryck sedan på ENTER.

-6 dB – +6 dB (Standard : 0 dB)

“Ton”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Detta kan inte anges när ljudläget är inställt på “Direct” eller “Pure Direct”.

Den här inställningen kan inte väljas när “Dynamic EQ” är inställd till “På”. länk

Du kan inte ställa in det här om inget ljud spelas eller om du i menyn “HDMI-ljud ut” har valt “TV”. länk

Detta kan inte anges när ingångsläge är inställt på “7.1CH IN”.

Tillbaka upp