Spela upp musik och favoritbilder samtidigt (Bildspel)

Ändra ingångskälla: USB

Spela upp stillbilder.

Spela upp stillbilder som förvaras på ett USB-minne. länk

Spela upp en musikfil. länk
Tryck på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Bildspel” och tryck därefter på ENTER.

Alternativmenyn försvinner och bilden som du visar syns på skärmen.

Ändra ingångskälla: Internet Radio / Media Server

Spela upp stillbilder.

Spela upp stillbilder som förvaras på mediaserver. länk

Spela upp musikfiler från mediaservern eller Internet-radiostationer.
Tryck på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Bildspel” och tryck därefter på ENTER.

Alternativmenyn försvinner och bilden som du visar syns på skärmen.

Tillbaka upp