Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)

Den här enheten kan visa video på TV: n från en annan källa under ljuduppspelning. Detta kan ställas in för respektive ingångskälla.

Ändra ingångskälla:
iPod/USB / CD∗ / Tuner / Online Music /
Bluetooth / Phono

Detta kan inte väljas om HDMI, komponentvideo eller videoanslutningar är tilldelade.

Tryck på OPTION under ljuduppspelning.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Videoval” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja läget Videoval.

Av
(Standard):

Inaktivera Videoval-läget.

På:

Aktivera Videoval-läget.

Tryck på shirosankaku-Reverse och välj “Källa” om du valde “På” i steg 3.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja ingångskälla för videon du vill spela upp och tryck på ENTER.

“Videoval”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp