Smart Menu-funktion

Den här funktionen kan användas till att konfigurera inställningarna för den här enheten, välja en ingångskälla eller välja radio- och Internet Radio-stationer med TV:ns fjärrkontroll.

Aktivera den här enhetens och TV:ns HDMI-kontrollfunktion. länk
Ställ in “Smartmeny” på “På” för den här enheten. länk
Välj “AV Receiver” på en TV-meny som till exempel “Ingång” Flower Mark eller “Styr anslutna HDMI-enheter” Flower Mark .

Smartmeny på den här enheten visas på TV:n.

Den här enheten kan styras med TV-fjärrkontrollen när Smartmeny visas.

Valmetoden varierar beroende på TV-apparat.

Nu spelas

Njut av innehåll från den ingångskälla som har valts på den här enheten.

Källa

Byta ingångskälla för den här enhetens.

Om du väljer “Online Music”, “iPod/USB” eller “Tuner” kan du fortsätta att styra den här enheten via TV-fjärrkontrollen.

Ljudläge

Ändra ljudläge för den här enheten.

Du kan välja mellan följande tre ljudlägen.

Surround:

Surrounduppspelning i enlighet med ingångssignalen.

Stereo:

Stereouppspelning.

Stereo med flera kanaler:

Flerkanalig stereouppspelning.

Inställningsmeny

Visar en inställningsmeny för att konfigurera inställningarna för den här enheten.

Smart Select

Tillämpar de SMART SELECT-val som registrerats på den här enheten.

OBSERVERA

Om inställningarna för “HDMI-styrning” eller “Smartmeny” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

Smart Menu-funktionen kanske inte fungerar beroende på hur TV:n har ställts in. I detta fall ställer du in “Smartmeny” på “Av”. länk

Tillbaka upp