Använda slumpmässig uppspelning

Ändra ingångskälla :
USB / Media Server / Bluetooth

Tryck på OPTION medan du spelar upp något innehåll.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Slumpvalsläge” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja läget för slumpmässig uppspelning.

Av
(Standard):

Stoppa slumpmässig uppspelning.

På:

Slumpmässig uppspelning av alla spår i den aktuella uppspelningsmappen.

Tryck på ENTER.

Uppspelningsskärmen visas igen.

Under slumpmässig uppspelning väljs ett spår slumpmässigt bland spåren i mappen varje gång uppspelningen av ett spår avslutas. Därför är det möjligt att du får höra ett spår som spelas upp flera gånger under en slumpmässig uppspelning.

Detta kan inte ställas in om Bluetooth-enheten inte stöder slumpvalsläget under AVRCP-profilen.

“Slumpvalsläge”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp