Radera innehåll som lagts till i Favoriter

Tryck på ONLINE MUSIC.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “Favorites” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja innehållet som du vill ta bort från favoriter och tryck sedan på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Ta bort från favoriter” och tryck därefter på ENTER.

“Favoriten har tagits bort” visas och det markerade innehållet raderas från favoriter.

Föregående skärm visas igen när raderingsåtgärden är klar..

Tillbaka upp