Spara i Favoriter

Du kan registrera totalt 100 favoriter.

Ändra ingångskälla: Internet Radio / Media Server

Tryck på OPTION medan du spelar upp något innehåll.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Spara till favoriter” och tryck därefter på ENTER.

“Favorit har skapats” visas och aktuellt innehåll läggs till bland favoriterna.

Uppspelningsskärmen visas igen när åtgärden är klar.

Tillbaka upp