Söka efter innehåll via nyckelord (Textsökning)

Ändra ingångskälla :
USB / Internet Radio / Media Server

Tryck på OPTION medan du spelar upp något innehåll.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Textsökning” och tryck därefter på ENTER.

Tangentbordets inmatningsskärm visas.

Ange det första tecknet i Internet-radiostationen eller filen som du vill söka efter och tryck på “OK”.

Information om hur du matar in tecken finns på Använda tangentbordsskärmenlänk.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja det innehåll som du vill spela upp och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning börjar.

Använd “Textsökning” om du vill söka i listan som visas genom att ange det första tecknet i Internet-radiostationen eller filen.

OBSERVERA

Det är inte säkert att Textsökning kan användas i alla listor.

Tillbaka upp