Använda upprepad uppspelning

Ändra ingångskälla:
USB / Media Server / Bluetooth

Tryck på OPTION medan du spelar upp något innehåll.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Repetera” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja läget för upprepad uppspelning.

Av
(Standard):

Läget upprepad uppspelning är inaktiverat.

Ett spår:

Filen spelas upp upprepade gånger.

Alla:

Alla filer i den mapp som spelas upp för närvarande spelas upp upprepat.

Tryck på ENTER.

Uppspelningsskärmen visas igen.

Detta kan inte ställas in om Bluetooth-enheten inte stöder upprepningsläget under AVRCP-profilen.

“Repetera”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp