Ställa in intervall för bildspel

Ange visningsintervall för bildspelet när du spelar upp stillbildsfiler (JPEG) som har sparats på ett USB-minne eller en mediaserver.

Ändra ingångskälla:
USB / Media Server

Medan listan visas trycker du på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Intervall för bildspel” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att ange visningstid.

Av:

Bildspelet spelas inte upp.

5s - 60s
(Standard 5s):

Ställ in hur länge varje bild ska visas när ett bildspel spelas upp.

Tryck på ENTER.

“Intervall för bildspel”-inställningarna reflekteras för alla ingångskällor.

Tillbaka upp