Ljudlägen och surroundparametrar

Detta alternativ kan väljas när signaler av Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos spelas upp.

Detta alternativ kan väljas när signaler av Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X eller DTS spelas upp.

Detta kan väljas när en DTS:X-signal som är kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.

Den inställningen kan väljas när en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.

Under uppspelning i Pure Direct-läge är surroundparametrarna detsamma som i Direct-läge.

Den här inställningen är tillgänglig när “Subwooferläge” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Den här inställningen kan inte väljas när “Dynamic EQ” är inställd till “På”. länk

Den här inställningen kan inte anges om Audyssey®-inställningar (Högtalarkalibrering) inte har utförts.

Detta alternativ kan inte ställas in när “MultEQ® XT32” i menyn är “Av”. länk

Den här inställningen kan anges när ingångssignalen är analog, PCM 48 kHz eller 44,1 kHz.

Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.

Tillbaka upp