Czasowe wyłączenie dźwięku (Wyciszenie)

Naciśnij przycisk MUTE Silent .

Wskaźnik aktualnie ustawionego źródła wejściowego świeci na czerwono.

Aby anulować, ponownie naciśnij MUTE Silent .

powrót do góry