Wyjaśnienie pojęć

Impedancja głośników

Jest to wartość rezystancji w obwodzie prądu przemiennego, wskazywana w Ω (ohm).

Większą moc można uzyskać, gdy wartość ta jest mniejsza.

Source direct

Uzyskanie wyższej wierności odtwarzania możliwe jest dzięki temu, że sygnał z wejścia przechodzi do wzmacniacza mocy z pominięciem obwodów regulacji barwy dźwięku (tony niskie, średnie i wysokie oraz równoważenie kanałów).

Układ zabezpieczający

Jest to funkcja zabezpieczająca podzespoły przed uszkodzeniem w momencie problemów z zasilaniem, takich jak przeciążenie, przepięcie lub nadmierna temperatura wynikające z dowolnej przyczyny.

W przypadku wystąpienia błędu w tym urządzeniu wskaźnik zasilania będzie migać na czerwono i urządzenie przełączy się w tryb oczekiwania.

powrót do góry