Podłączanie przedwzmacniacza lub wzmacniacza mocy

Podłącz wzmacniacz mocy do urządzenia, aby używać go jako przedwzmacniacza lub podłącz przedwzmacniacz do urządzenia, aby używać go jako wzmacniacza mocy.

Gdy urządzenie jest używane jako wzmacniacz mocy z podłączonym przedwzmacniaczem, włącz tryb Power Amp Direct. link

UWAGA

Nie wolno podłączać wtyczek zwierających do gniazd wyjściowych przedwzmacniacza (PRE OUT). Grozi to uszkodzeniem.

powrót do góry