Wybór źródła sygnału

Użyj przycisku INPUT kurosankaku Sankaku-Reverse , aby wybrać źródło wejściowe odtwarzanego dźwięku.

Zaświeci się niebieski wskaźnik wybranego źródła dźwięku.

Źródło sygnału można wybrać również za pomocą przełącznika INPUT SELECTOR na urządzeniu.

powrót do góry