Ustawianie trybu Auto Standby

Urządzenie można tak skonfigurować, aby przełączało się automatycznie w tryb oczekiwania, jeżeli w ciągu 30 minut użytkownik nie wykona żadnej czynności lub nie zostanie odebrany żaden sygnał wejściowy audio.

Domyślnie jest włączony automatyczny tryb oczekiwania.

powrót do góry