Odtwarzanie płyt CD

W tej części omówiono przykład odtwarzania muzyki z płyt CD.

Naciśnij przycisk Power Button na tym urządzeniu, aby je włączyć.
Naciśnij przycisk INPUT kurosankaku Sankaku-Reverse , aby zmienić źródło wejściowe sygnału na “CD”.

Wskaźnik “CD” zaświeci się na niebiesko.

Włącz odtwarzanie muzyki na odtwarzaczu CD.
Do regulacji głośności służą przyciski VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse .

Odtwarzanie muzyki w trybie bezpośredniego przekazywania sygnału z wejścia do wzmacniacza mocy (SOURCE DIRECT).

Sygnał dźwiękowy nie przechodzi przez układ regulacji barwy dźwięku (BASS, MID, TREBLE oraz BALANCE), w efekcie czego można uzyskać wyższą jakość dźwięku.

Naciśnij przycisk SOURCE DIRECT na urządzeniu, aby włączyć tryb bezpośredniego przekazywania sygnału dźwiękowego z aktywnego wejścia do wzmacniacza mocy.

Zaświeci się wskaźnik SOURCE DIRECT.

powrót do góry