Podłączenie głośników

UWAGA

Przed przystąpieniem do podłączania głośników odłącz wtyczkę zasilania od gniazda sieciowego.

Podłącz w taki sposób, aby gołe kable głośnikowe nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli gołe przewody dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz –, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia. (Układ zabezpieczającylink)

Nie wolno dotykać styków głośnikowych, gdy włączone jest zasilanie. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Użyj głośników o impedancji w zakresie wskazywanym w poniższej tabeli w zależności od ich przeznaczenia.

Gniazda głośników użyte w tym urządzeniu

Liczba podłączonych głośników

Głośnik
Impedancja

SPEAKERS A
(podłączenie standardowe)

2 (jeden zestaw)

4 – 16 Ω/ohm

SPEAKERS B

2 (jeden zestaw)

4 – 16 Ω/ohm

SPEAKERS A i SPEAKERS B

4 (dwa zestawy)

8 – 16 Ω/ohm

SPEAKERS A i SPEAKERS B
(Podłączenie bi-wiring)

2 (jeden zestaw)

4 – 16 Ω/ohm

Podłączanie kabli głośnikowych

Sprawdź, czy złącza lewego (L) i prawego (P) kanału głośników zostały prawidłowo podłączone do tego urządzenia oraz czy została zachowana odpowiednia polaryzacja przewodów: + (czerwony) i – (biały).

Usuń około 10 mm izolacji z końcówki kabla głośnikowego, a następnie skręć druty kabla razem lub zamontuj odpowiedni styk głośnikowy.
Odblokuj gniazdo głośnikowe przekręcając je w lewo.
Wsuń rdzeń przewodu w gniazdo głośnikowe do samego końca.
Zaciśnij gniazdo głośnikowe przekręcając je w prawo.

Złącze widełkowe

powrót do góry