Nagrywanie

Nie można wyprowadzić sygnałów audio ze złączy tego urządzenia do zewnętrznego urządzenia rejestrującego. Podczas rejestrowania dźwięku z odtwarzanego urządzenia podłączonego do tego urządzenia, dźwięk może być rejestrowany, nawet jeśli odtwarzane urządzenie jest wciąż podłączone do tego urządzenia.

Naciśnij przycisk Power Button na tym urządzeniu, aby je włączyć.
Naciśnij INPUT kurosankaku Sankaku-Reverse , aby wybrać źródło sygnału, z którego chcesz nagrywać.

Zaświeci się niebieski wskaźnik wybranego źródła dźwięku.

Rozpocznie się nagrywanie.

Szczegółowe informacje na temat nagrywania znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia rejestrującego dźwięk.

powrót do góry