Wybór zestawów głośnikowych

Naciśnij przycisk SPEAKERS A/B na jednostce głównej, aby wybrać zestawy głośnikowe, na których ma być odtwarzany dźwięk.

Zaświeci się wskaźnik wybranej pary zestawów głośnikowych.

Podczas używania słuchawek, należy nacisnąć SPEAKERS A/B, ale wyłączyć wszystkie wskaźniki oraz wyłączyć sygnał wyjściowy z gniazd głośników.

powrót do góry