Przygotowanie do zestawienia połączenia F.C.B.S.

Zestawianie połączenia F.C.B.S.

Aby wykorzystać kilka urządzeń PM-10, wykonaj poniżej opisane połączenie jako uzupełnienie połączenia audio.

Szczegóły na temat każdej możliwości połączenia znaleźć można w odpowiednich instrukcjach.

Przygotuj właściwą liczbę kabli połączeniowych w zależności od liczby łączonych urządzeń. Można użyć każdego z poniżej prezentowanych typów kabli połączeniowych.

mini wtyczka mono Φ3,5 Left Arrow   Right Arrow przewód łączący mini wtyczki mono Φ3,5

mini wtyczka stereo Φ3,5 Left Arrow   Right Arrow przewód łączący mini wtyczki stereo Φ3,5

UWAGA

Nie używaj kabli połączeniowych z rezystorem.

Przykład połączenia

W połączeniu w poniższym przykładzie urządzenie z numerem identyfikującym 1 pracuje jako wzmacniacz główny, sterujący wszystkimi urządzeniami podporządkowanymi o numerach identyfikacyjnych od 2 do 4.

UWAGA

Funkcja F.C.B.S. urządzenia PM-10 działa wyłącznie pomiędzy takimi samymi modelami urządzeń PM-10.

Aby włączyć zasilanie kilku urządzeń w połączeniu F.C.B.S., włączaj zasilanie urządzeń w kolejności od najniższego do najwyższego numeru identyfikacyjnego, natomiast wyłączaj w odwrotnej kolejności (od najwyższego numeru do najniższego).

Sposób ustawiania numerów identyfikacyjnych w połączeniu F.C.B.S.

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu widoczny jest numer identyfikacyjny przez trzy sekundy.

Urządzeniu głównemu należy przydzielić numer 1.

Urządzenia podporządkowane mają numery od 2 do 4.

Przytrzymując wciśnięty przycisk F.C.B.S. ID znajdujący się na tylnym panelu, naciśnij Power Button .
Obracaj pokrętłem INPUT SELECTOR na urządzeniu, aby wybrać numer identyfikacyjny.
Wyłącz urządzenie.
Ponownie włącz urządzenie.

Ustawienie zostaje zapisane.

W urządzeniach podporządkowanych na wyświetlaczu widoczny jest napis “SLAVE”.

UWAGA

Jeśli to urządzenie pracuje samodzielnie jako wzmacniacz stereofoniczny, ustaw numer identyfikacyjny na “0” (domyślnym ustawieniem jest “0”).

Jeżeli numer identyfikacyjny ma wartość inną niż “0”, urządzenie to nie może działać samodzielnie.

powrót do góry