Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet

Sammankoppla en Bluetooth-enhet med den här enheten.

Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.
Tryck på och håll intryckt Bluetooth i minst 3 sekunder.

Enheten går då in i sammankopplingsläget.

Sammankopplingen kan även utföras genom att trycka på BLUETOOTH på huvudenheten.

Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

När sammankopplingen är slutförd visas enhetsnamnet på den här enhetens skärm.

Enheten kan sammankopplas med maximalt 8 enheter. Om en nionde Bluetooth-enhet sammankopplas tar den platsen för den äldst registrerade enheten.

Ange “0000” när du blir ombedd om ett lösenord på Bluetooth-enhetens skärm.

Tillbaka upp