Ljudläget kan väljas för varje ingångssignal

Följande ljudlägen kan väljas med knapparna MOVIE, MUSIC och GAME.

Ställ in ljudbildseffekten på menyn “Surroundparameter” för att lyssna till surroundljudet som du vill ha det. länk

Pict Soundmode1 A85

2-kanaligt inkluderar även analog inmatning.

Detta läge spelar upp 2-kanalkällor i 5.1-, 7.1-, 9.1-, 11.1- eller 13.1-kanaluppspelning. Dessa kan inte väljas då hörlurar används, eller då endast fronthögtalare används.

Detta läge spelar upp 2-kanalkällor i 5.1-, 7.1-, 9.1- eller 11.1-kanaluppspelning. Dessa kan inte väljas då hörlurar används, eller då endast fronthögtalare används.

Detta kan inte väljas när hörlurar används eller när en högtalarkonfiguration med höjdhögtalare används.

Detta kan inte väljas när ingångssignalen är Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.

Detta kan inte väljas när hörlurar används eller när en högtalarkonfiguration med front height- eller Front Dolby Atmos Enabled-högtalare används.

Dessa kan inte väljas då hörlurar används, eller då endast fronthögtalare används.

Detta kan inte väljas när hörlurar används.

Pict Soundmode2 A85

Detta kan inte väljas när hörlurar används.

De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler.

Detta kan väljas när ingångssignalen inte använder Dolby Atmos.

Detta kan väljas när ingångssignalen använder Dolby Atmos.

Pict Soundmode3 A85

Detta kan inte väljas när hörlurar används eller när en högtalarkonfiguration med höjdhögtalare används.

Detta kan inte väljas när hörlurar används.

De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler.

Kan väljas när “Surroundparameter” - “IMAX” är inställt på “På” i menyn och en DTS 5.1-kanalsignal med en samplingsfrekvens på 48 kHz överförs. länk

Pict Soundmode4 A85

Detta kan inte väljas när hörlurar används eller när en högtalarkonfiguration med höjdhögtalare används.

Detta kan inte väljas när hörlurar används eller när en högtalarkonfiguration med front height- eller Front Dolby Atmos Enabled-högtalare används.

Dessa kan inte väljas då hörlurar används, eller då endast fronthögtalare används.

Detta kan inte väljas när hörlurar används.

De ljudlägen som kan väljas beror på ljudformatet för ingångssignalen och antalet kanaler.

Kan väljas när “Surroundparameter” - “IMAX” är inställt på “Automatisk” i menyn. När “IMAX” är inställt på “Av” spelas ljudet upp i vanlig DTS eller DTS:X. länk

Endast “Stereo” och “Virtual” kan väljas när hörlurar används.

Visning av displayen

Disp DD Plus X45

Visar en avkodare som kan användas.

Om Dolby Digital Plus-avkodaren används visas “ Icon DDDD Plus ”.

Visar en avkodare som skapar ljudutsignaler.

Icon DDDSur ” indikerar att Dolby Surround-avkodaren används.

Tillbaka upp