Tips

Ik wil van filter veranderen om de gewenste geluidskwaliteit te wijzigen

De filterkenmerken schakelen.koppeling

Ik wil genieten van analoge uitvoeraudio met hogere kwaliteit

Schakel het scherm uit om de effecten van het display en het displaycircuit op het analoge audio-uitgangssignaal te verminderen.koppeling

Schakel de digitale uitgang uit om de effecten van het digitale audio-uitgangscircuit op het analoge audio-uitgangssignaal te verminderen.koppeling

Het gebruik van het koptelefooncircuit kan worden gestopt om het geluid van de koptelefoon, dat het analoge audio-uitgangssignaal kan storen, tot een minimum terug te brengen. Stel “Phones” in op “Off” in het menu.koppeling

Ik wil de verlichtingslamp uitschakelen

Wijzig de instellingen zodat de verlichtingslamp altijd uit is.koppeling

Ik wil Super Audio-cd-tekst weergeven

Dit toestel ondersteunt Super Audio-cd-tekst. Druk op de INFO-toets om de weergegeven informatie te schakelen.koppeling

Ik wil het meerkanaals gebied van een Super Audio CD afspelen

Dit toestel kan meerkanaal audio afspelen door het downmixen naar twee kanalen. Druk op de knop SOUND MODE en stel “MULTI” in.koppeling

Ik wil alle nummers op een DVD-R/-RW/+R/+RW of CD-R/-RW in willekeurige volgorde afspelen

Willekeurig afspelen kan worden ingesteld door op de knop MODE/TRIM te drukken en “All Mode” in te stellen als de weergavemodus vóór de weergave.koppeling

Ik wil alleen de opgegeven map afspelen

Druk op de MODE/TRIM-toets om het weergavebereik in te stellen op “Folder mode”. (koppeling, koppeling)

Ik wil het automatisch starten van het afspelen op de een USB-geheugenapparaat stoppen

Stel “Resume Play” in op “Off” in het menu.koppeling

Ik wil de titel, enz. van het bestand dat momenteel wordt afgespeeld, weergeven op de iPod op het scherm van dit toestel

Druk op de MODE/TRIM toets om de “On-Display” modus in te stellen.koppeling

Ik wil de afstandsbediening van dit toestel gebruiken om een Marantz-versterker te bedienen

Druk op de REMOTE MODE AMP toets op de afstandsbediening om deze te schakelen naar de bedieningsmodus van de versterker. koppeling

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de versterker.

naar boven