De bedieningsmodus instellen (“On-Display”-modus)

In deze modus worden de verschillende lijsten en schermen tijdens de weergave op de iPod, weergegeven op dit toestel.

Dit gedeelte beschrijft de stappen tot het afspelen van tracks op de iPod in “On-Display”.

Druk op MODE/TRIM.

“On-Display” wordt weergegeven op het display van dit toestel.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het af te spelen bestand te selecteren en druk dan op ENTER.

Het afspelen start.

Bedieningsmodus

From iPod

On-Display

Afspeelbare bestanden

Muziekbestand

check_mark

check_mark

Videobestand

Flower Mark

Actieve toetsen

Afstandsbediening (Dit toestel)

check_mark

check_mark

iPod

check_mark

Flower Mark Alleen het geluid wordt afgespeeld.

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right

Weergave

Pause

Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Vorige / volgende

(Ingedrukt houden)
Snel vooruit-/Terugspoelen

RANDOM

Willekeurig afspelen

REPEAT

Herhaald afspelen

Schakelen tussen Herhalen van 1 track en Herhalen van alle tracks.

MODE/TRIM

De iPod-bedieningsmodus instellen

Schakelen tussen de modus “From iPod” en “On-Display”.

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Selecteer het item

ENTER

Het geselecteerde item invoeren / Weergave

INFO

Schakel de display tussen verstreken weergavetijd en tekstinformatie.

Het display schakelen

Druk op INFO tijdens weergave.

Hiermee schakelt u tussen verstreken weergavetijd en tekstinformatie.

De speler kan de volgende tekens weergeven:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (spatie)

Er wordt een punt (“.”) weergegeven in plaats van elk teken dat niet kan worden weergegeven door de speler.

naar boven