HP AMP Gain

Stel de versterking in van de hoofdtelefoonversterker. Stel dit in overeenkomstig de impedantie van de aangesloten hoofdtelefoon. Het is aanbevolen dit in te stellen op de zijde “Low” als de hoofdtelefoon een lage impedantie heeft en op de zijde “High” als deze een hoge impedantie heeft.

Low
(Standaard):

Stel de versterking van de hoofdtelefoonversterker in op “Low”.

Middle:

Stel de winst van de hoofdtelefoonversterker in op “Middle”.

High:

Stel de versterking van de hoofdtelefoonversterker in op “High”.

OPMERKING

Het hoofdtelefoonvolume verschilt afhankelijk van de instelling “HP AMP Gain” . Verlaag het volume of demp de audio eerst als u deze instelling wijzigt tijdens het beluisteren van audio.

naar boven