CD’s/Super Audio-CD’s afspelen

Druk op OPEN/CLOSE om een schijf in de eenheid te plaatsen. koppeling

De mediaweergave modus schakelt automatisch naar “Disc”.

U kunt de schijflade ook openen/sluiten door op het toestel Triangle-Underline te drukken.

U kunt de schijflade ook sluiten door op Triangle Right te drukken. Daarna wordt het afspelen automatisch gestart.

Wanneer u een Super Audio-CD afspeelt, drukt u op SOUND MODE om de weergavelaag in te stellen.koppeling
Druk op Triangle Right .

De Triangle Right -indicator op het display licht op. Afspelen begint.

OPMERKING

Plaats geen vreemde voorwerpen in de schijflade. Dit kan het toestel beschadigen.

De schijflade niet met hand aandrukken wanneer de stroom uitgeschakeld is. Dit kan het toestel beschadigen.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right

Weergave

Pause

Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left , Skip-Right

Vorige / volgende

(Ingedrukt houden)
Snel vooruit-/Terugspoelen

0 – 9, +10

De track selecteren

REPEAT

Herhaald afspelen

Schakelen tussen Herhalen van alle tracks en één track herhalen.

RANDOM

Willekeurige weergave

INFO

Tijdweergave schakelen

Schakelen tussen de verstreken tijd van het huidige nummer, de resterende tijd van het huidige nummer en resterende tijd van alle nummers.

De tijd die wordt weergegeven op dit toestel kan verschillen van deze actuele tijd omdat deze is berekend door af te kappen tot de dichtstbijgelegen 1 seconde.

Tekstinformatie die is opgenomen op de Super Audio CD verschijnt op het display.

Het display schakelen

Druk op INFO.

Toont tekst en tijdgegevens die op media zijn opgeslagen.

De tekstinformatie wordt alleen weergegeven voor Super Audio-CD.

De speler kan de volgende tekens weergeven:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (spatie)

Schijven die kunnen worden afgespeeld

Zie “Schijven”.koppeling

Een specifieke track afspelen (direct zoeken)

Gebruik 0 – 9 en +10 om de tracks te selecteren.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close

Track 4:

Druk op nummer 4 om track 4 te selecteren.

Track 12:

Druk achtereenvolgens op de cijfers 1 en 2 om track 12 te kiezen.

Het nummer dat u invoert wordt ongeveer 1,5 seconden nadat u op de cijfertoetsen hebt gedrukt, ingesteld. Om een tweecijferig nummer in te voeren, moet u de twee cijfertoetsen onmiddellijk na elkaar indrukken.

naar boven