Wanneer het display en lampje zijn uitgeschakeld

Het gebruik van het displaycircuit kan worden gestopt om het geluid van het display en het displaycircuit dat het analoge audio-uitgangssignaal kan storen, te minimaliseren.

Druk op DISPLAY tijdens weergave.

Telkens wanneer u op DISPLAY drukt, schakelen het display en het verlichtingslampje (blauw) tegelijkertijd in/uit.

Wanneer het display wordt uitgeschakeld, licht de indicator “DISPLAY OFF” op.

Als u op een andere ogenblik dan tijdens het afspelen op DISPLAY drukt, worden het display en het lampje (blauw) niet uitgeschakeld.

naar boven