Probleemoplossing

Controleer eerst het volgende als er problemen optreden.

Zijn de aansluitingen juist ?
Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Werken de andere componenten naar behoren ?

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de in onderstaande tabel vermelde punten.

Als het probleem blijft bestaan, is er mogelijk een defect. Schakel onmiddellijk de spanning uit en neem contact op met de winkel van aankoop.

Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

Dit toestel is in de stand-by modus. Druk op de afstandsbediening op de Power Button CD-toets.

De modus Auto stand-by is ingesteld. De modus Auto stand-by schakelt het toestel naar de stand-bymodus wanneer het toestel gedurende ca. 30 minuten niet wordt bediend. Om de modus Auto stand-by uit te schakelen, stelt u “Auto Standby” in het menu in op “Off”.

Het aangesloten USB-geheugenapparaat wordt niet ondersteund. Plaats een USB-geheugenapparaat met een bedrijfsvoltage dat lager is dan 1A.

Het apparaat vereist meer stroom dan door dit toestel kan worden aangeleverd via USB. Druk op dit toestel op Power Button om de stroom uit te schakelen, verwijder het USB-geheugenapparaat en schakel de stroom weer in.

Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen.

Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 30°.

Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening.

Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de Thread-Plus - en Tread-Minus -aanduidingen.

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.). Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril). Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beïnvloeden.

Druk op de REMOTE MODE CD-toets om de bedieningsmodus van de afstandsbediening te schakelen naar “CD”.

Wanneer u dit toestel onafhankelijk gebruikt, moet u de schakelaar instellen op “INTERNAL”.

Er verschijnt niets op het display van dit toestel

Druk op de DISPLAY-toets en wijzig de instelling naar “On”.

Er is geen geluid hoorbaar

Controleer de aansluitingen van alle apparaten.

Sluit de aansluitkabels stevig aan.

Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten.

Controleer de kabels op schade.

Controleer de functie en bediening van de functie van de versterker en pas indien nodig aan.

Als u aansluit op een apparaat met digitale audio-ingangen, stelt u “Digital Out” in op “On”.

De digitale audio-uitgang stopt met het weergeven van de HD-laag van een Super Audio CD of een bestand met een DSD-signaal of een lineair PCM-signaal met een bemonsteringsfrequentie van 352,8 kHz of hoger.

Als u een koptelefoon gebruikt, controleer dan dat “Phones” is ingesteld op “On” in het menu. Er wordt geen geluid uitgevoerd naar de koptelefoonuitgang als “Off” is ingesteld.

Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

Het geluid kan worden overgeslagen tijdens de weergave van een CD-R/CD-RW die een audiobron met hoge resolutie bevat.

Dit kan worden veroorzaakt door slechte opnameomstandigheden of de schijf zelf is mogelijk van slechte kwaliteit. Gebruik een goed opgenomen schijf.

Wanneer de overdrachtsnelheid van het USB-geheugenapparaat langzaam is, kan het geluid af en toe worden onderbroken.

Start geen andere toepassingen dan de spelersoftware terwijl u muziek afspeelt op uw computer.

Afhankelijk van de hardware- of softwareconfiguratie van de gebruikte computer kan het geluid worden onderbroken.

Het gewenste geluid wordt niet weergegeven

Schakel “HP AMP Gain” naar “Middle” of “High” als u een hoofdtelefoon met een hoge impedantie of een lage gevoeligheid gebruikt.

De audio fase is geïnverteerd

Controleer de fase van het aangesloten apparaat en pas de fase aan. Stel “Phase” in het menu in om de fase voor gebalanceerde uitgang in te stellen. Het wordt aanbevolen om de originele instelling (“Normal”) te bewaren bij gebruik van een niet-gebalanceerde aansluiting.

Kan geen schijven afspelen

De schijf is vuil of heeft krassen. Reinig de schijf of plaats een andere schijf.

Schijven kunnen niet worden afgespeeld tenzij ze zijn voltooid. Gebruik een voltooide schijf.

Dit kan worden veroorzaakt door slechte opnameomstandigheden of de schijf zelf is mogelijk van slechte kwaliteit. Gebruik een goed opgenomen schijf.

De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.

“ No Disc” wordt weergegeven als de schijf ondersteboven is geladen of als er geen schijf is geladen.

“Unsupported” wordt weergegeven als een schijf wordt geladen die niet kan worden afgespeeld.

PC- of MAC-bestanden kunnen niet worden afgespeeld

Sluit de USB-kabel opnieuw aan op de USB-poort op uw computer. Wanneer dit toestel nog steeds niet wordt herkend tijdens het opnieuw aansluiten, sluit u het aan op een andere USB-poort.

Start uw computer opnieuw op.

Controleer het besturingsprogramma van uw computer.

Wanneer u computer met Windows werkt, moet een gespecificeerd software voor het stuurprogramma worden geïnstalleerd.

Selecteer dit toestel als het weergaveapparaat in de geluidsinstellingen op de computer.

Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlock” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd. Controleer de instellingen op uw computer of spelersoftware.

Als de computer die u gebruikt is “Mac OS”, moet u controleren of het “SA-10S1” formaat is ingesteld onder “384000,0 Hz” met “Audio/MIDI-configuratie”.

Er kan geen audio worden afgespeeld vanaf digitale apparaten (coaxiaal/optisch)

Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlock” weergegeven.

“Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd. Controleer het formaat van het audio-uitgangssignaal van uw digitaal apparaat.

iPod kan niet worden afgespeeld

Wanneer u een iPod gebruikt door deze aan te sluiten op de USB-poort, worden sommige iPod-variaties niet ondersteund.

Wanneer de iPod is aangesloten met een andere USB-kabel dan de originele kabel, wordt de iPod mogelijk niet herkend. Gebruik een originele USB-kabel.

USB-geheugenapparaten kunnen niet worden afgespeeld

Dit toestel zal het USB-geheugenapparaat mogelijk niet herkennen door een slechte verbinding enz. Controleer of de verbinding goed is uitgevoerd met behulp van acties, zoals het loskoppelen en opnieuw aansluiten van het USB-geheugenapparaat.

USB-geheugenapparaten die compatibel zijn met de massaopslagklasse worden ondersteund.

Dit toestel biedt geen ondersteuning via een USB-hub. Sluit het USB-geheugen op de daarvoor bestemde USB-poort aan.

Het USB-geheugenapparaat moet worden geformatteerd naar FAT16 of FAT32.

Niet alle USB-geheugenapparaten zullen gegarandeerd werken. Sommige USB-geheugenapparaten worden niet herkend. Wanneer u gebruik maakt van een draagbare harde schijf die compatibel is met de USB-aansluiting die voeding vereist van een wisselstroomadapter, gebruikt u de wisselstroomadapter die bij de harde schijf is geleverd.

Bestanden van een type dat niet wordt ondersteund door dit toestel, worden niet weergegeven.

Dit toestel kan een bestandsstructuur weergeven met een totaal van maximaal 8 niveaus, 1.000 mappen en 2.000 bestanden in 1 map. Wijzig, indien nodig, de mapstructuur van het USB-geheugenapparaat.

Wanneer er meerdere partities op het USB-geheugenapparaat bestaan, worden alleen bestanden op de eerste partitie weergegeven.

De bestanden worden gemaakt in een formaat dat niet wordt ondersteund door dit toestel. Controleer de formaten die worden ondersteund door dit toestel.

Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet op deze set worden weergegeven.

Als een bestand niet kan worden afgespeeld, verschijnt “Unsupported” en wordt het volgende bestand afgespeeld.

Wanneer inhouden gemaakt in Mac OS X worden gekopieerd op een USB-geheugenapparaat, wordt alle inhoud, verborgen bestanden inbegrepen, gekopieerd. Hoewel de extensie van dit bestand dezelfde is als de extensie van de inhoud, gaat het in de praktijk echter niet om de inhoud. Verwijder dit bestand als u een ander besturingssysteem gebruikt dan Windows.

De tekstinformatie op het iPod/USB-geheugenapparaat is niet goed weergegeven

Er zijn tekens gebruikt die niet kunnen worden weergegeven. Dit is geen defect. Tekens die dit toestel niet kan weergeven, worden vervangen door “.” (punt).

naar boven