Resume Play

Wanneer de mediaweergave modus wordt geschakeld, wordt het USB-geheugenapparaat losgekoppeld en dan verbonden, of als de voeding wordt uitgeschakeld en daarna opnieuw ingeschakeld tijdens de weergave via het USB-geheugenapparaat, onthoudt het toestel het punt waar de weergave is gestopt (hervattingsinformatie) zodat de weergave kan worden hervat vanaf dat punt.

On
(Standaard):

Het afspelen hervatten is ingesteld.

Off:

Het afspelen hervatten is niet ingesteld.

OPMERKING

Weergave hervatten werkt zelfs als het USB-geheugenapparaat is losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten. Als er echter een ander USB-geheugenapparaat wordt aangesloten, wordt het hervatten van informatie voor het vorige USB-geheugenapparaat verwijderd.

De hervattingsinformatie wordt mogelijk verwijderd wanneer het USB-geheugenapparaat wordt verwijderd en bestanden worden toegevoegd of verwijderd.

Druk op Square Black terwijl het afspelen is gestopt om de informatie voor het hervatten te verwijderen. “Resume Off” wordt weergegeven.

De hervattingsinformatie wordt niet geregistreerd als het toestel wordt uitgeschakeld door op Power Button te drukken tijdens de weergave via USB-geheugenapparaat.

naar boven