Timer Play

Dit toestel kan timerweergave uitvoeren door samen te werken met uw timerapparaat.
(Het timerapparaat aansluitenkoppeling)

On:

Timerweergave is ingesteld. Selecteer de mediaweergave modus die moet worden gebruikt voor timerweergave.

Off
(Standaard):

Timerweergave is niet ingesteld.

De timerweergavefunctie gebruiken

Schakel de andere aangesloten componenten in.
Laad een schijf of sluit een iPod of USB-geheugenapparaat aan.
Schakel de functie van de versterker naar ontvangst van het aangesloten hoofdtoestel.
Stel de audio-timer op de gewenste tijden in.
Zet de timer aan.

De spanning van de componenten aangesloten op de timer wordt uitgeschakeld.

Als de ingestelde tijd bereikt is, zal de stroomtoevoer voor de verschillende componenten automatisch inschakelen en start het afspelen vanaf de eerste track.

OPMERKING

Voor de koppeling met een audiotimer en de werking ervan verwijzen we naar de handleiding van uw audiotimer.

De timerweergave ondersteunt geen willekeurige of programmaweergave of herhaalde weergave.

naar boven