Overzicht van het menu

Standaard zijn aanbevolen instellingen gedefinieerd voor dit toestel. U kunt dit toestel aanpassen op basis van uw bestaand systeem en uw voorkeursinstellingen.

Items instellen

Beschrijving

Blz.

Dither

Deze functie voegt audiogegevens toe om de quantisatiefout te verminderen. Audiogegevens toevoegen kan op dit apparaat worden ingesteld.
De geluidkwaliteit verandert. In te stellen naar wens.

NoiseShaper

Verbetert de lineariteit en ruiskenmerken in het hoorbare bereik door gebruik te maken van digitale feedback. De metingen zijn dezelfde maar de geluidkwaliteit verandert. In te stellen naar wens.

Phones

Schakelt de koptelefoonuitgang aan of uit.

HP AMP Gain

Stel de versterking in van de hoofdtelefoonversterker.

Resume Play

Wanneer de mediaweergave modus wordt gekozen, wordt het USB-geheugenapparaat losgekoppeld en dan verbonden, of als de voeding wordt uitgeschakeld en daarna opnieuw wordt ingeschakeld tijdens de weergave via het USB-geheugenapparaat, onthoudt het toestel het punt waar de weergave is gestopt zodat de weergave kan worden hervat vanaf dat punt.

Phase

Schakelt de fase in van het uitgangssignaal voor gebalanceerde uitgangen. (XLR-aansluitingen)

AutoStandby

Hiermee stelt u in of het toestel automatisch naar de stand-bymodus schakelt wanneer het toestel langer dan 30 minuten in de stopstand blijft.

Timer Play

Dit toestel kan timerweergave uitvoeren door samen te werken met uw timerapparaat.

Afbeelding Afstandsbediening

naar boven