Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Gör enligt följande för att spela musikfiler, bildfiler eller spellistor.

Förbered för uppspelning.
Kontrollera nätverksmiljön och slå på strömmen till apparaten. (Ansluta till ett hemmanätverk (LAN)länk)
Förbered datorn. ( Finger Datorns driftinstruktioner)
Tryck på ONLINE MUSIC.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “Media Server” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja den server som innehåller den fil som ska spelas och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku-Reverse shirosankaku White-Arrow-Right för att välja fil och tryck sedan på ENTER.

Uppspelningen börjar när bufferten når “100%”.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår / Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

ENTER

Avspelning / Paus

(Håll intryckt) Stopp

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Hoppa till föregående spår / Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen

Displayen växlar mellan spårtitel, artistnamn och albumtitel varje gång du trycker på huvudenhetens STATUS-knapp.

Om det en WMA (Windows Media Audio), MP3- eller MPEG-4 AAC-fil innehåller album art-data, kan albumgrafiken visas under tiden musikfilerna spelas.

För musikfiler i WMA-formatet, visas albumgrafik endast om du använder Windows Media Player Ver. 11 eller senare.

WMA Lossless-filer kan spelas upp när man använder en server som stöder transkodning, som Windows Media Player Ver. 11 eller senare.

Bildfiler (JPEG) spelas upp på enheten i samma ordning som de har sparats.

OBSERVERA

När du spelar upp musikfiler via datorn eller NAS med trådlöst LAN kan ljudet avbrytas på grund av din trådlösa LAN-miljö. I detta fall skall du ansluta via ett trådanslutet LAN.

Det kan beroende på stillbildfilens (JPEG) storlek ta lite tid innan filen visas.

Ordningen som spåren/filerna visas i beror på serverspecifikationerna. Om serverspecifikationerna inte visar spåren/filerna i alfabetisk ordning kan det hända att sökning efter första bokstaven inte fungerar.

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp