Pilot zdalnego sterowania

Obsługa omawianego urządzenia

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przyciski wyboru źródła sygnału (INPUT kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do wyboru źródła sygnału. link

Przycisk MUTE ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego. link

Przycisk AMP POWER ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania (przełączania w tryb czuwania). link

Przycisk SOURCE DIRECT

Służy do włączania/wyłączania trybu bezpośredniego źródła. link

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności. link

Sterowanie pracą odtwarzacza sieciowego płyt CD

Można obsługiwać odtwarzacz sieciowy płyt CD firmy Marantz.

Przycisk POWER ( Power Button )

Przycisk SLEEP

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Przyciski systemowe

Przyciski przechodzenia ( Skip-Left / Skip-Right )

Przycisk odtwarzania/wstrzymania odtwarzania ( Triangle Right / Pause )

Przycisk zatrzymania ( Square Black )

Przyciski FAVORITES CALL / ADD (ulubione połączenia / dodaj)

Przycisk QUEUE (kolejka)

Przycisk ENTER

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Przycisk BACK

Przyciski numeryczne (0 – 9, +10)

Przycisk PROGRAM

Przycisk RANDOM ( Icon RANDOM )

Przycisk DIMMER

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Przycisk OPTION

Przycisk MUTE ( Silent )

Przycisk SETUP

Przycisk CLEAR

Przycisk informacyjny (INFO)

Przycisk REPEAT ( Icon REPEAT )

Pilot zdalnego sterowania może nie obsługiwać wszystkich produktów.

kuromaru 14 oraz kuromaru 16 działa jedynie wtedy, gdy kod pilota jest ustawiony na tryb obsługi sieciowego odtwarzacza CD. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi sieciowego odtwarzacza CD firmy Marantz.

powrót do góry