Filer

CD-R- och CD-RW-skivor skapade i formatet som beskrivs nedan kan spelas.

Brännarprogrammets format

ISO9660 level 1

Om skivan är skriven i ett annat format kanske den inte kan spelas korrekt.

Maximala antalet spelbara filer och mappar

Totala antalet mappar och filer : 512

Maximalt antal mappar: 256

Filformat

MPEG-1 Audio Layer-3
WMA (Windows Media Audio)

Taggdata

ID3-TAG (Ver.1.x och 2.x)

META-Tag (Kompatibel med titel, artist och albumnamn)

Specifikationer för filer som stöds

 

Samplingsfrekvens

Överföringshastighet

Filnamnsförlängning

MP3

32/44,1/48 kHz

48 – 320 kbps

.mp3

WMA

32/44,1/48 kHz

48 – 320 kbps

.wma

OBSERVERA

Se till att filerna får tillägget. Filer med andra filnamnstillägg eller filer utan filnamnstillägg kan inte spelas upp.

Mac OS-filer vars filnamn börjar med “._” är inte musikfiler och kan inte spelas upp.

De inspelningar som du gör får bara användas för enskilt bruk och enligt upphovsrättslagstiftningen får de inte användas på något annat sätt utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Endast musikfiler som inte är upphovsrättsskyddade kan spelas på denna enhet.

Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

Maximalt antal filer och mappar som kan spelas upp skiljer sig beroende på omständigheter som till exempel fil- eller mappnamn eller antal mappnivåer i mappstrukturen.

Tillbaka upp