Format för 4K/8K-sign.

Konfigurera formatet på 4K- och 8K-signalerna som spelas upp av denna enhet om TV-apparaten eller uppspelningsenheten som är ansluten till enheten har stöd för HDMI 4K- eller 8K-signaler.

Format för 4K/8K-sign.

Konfigurera formatet på 4K- och 8K-signalerna som spelas upp av denna enhet.

Standard:

Väljs om din TV och dina uppspelningsenheter har stöd för videosignaler i 4K 60p 4:2:0 8-bit.

Förbättrat
(Standard):

Väljs om din TV, dina uppspelningsenheter och kablar har stöd för högkvalitetsvideosignaler i 4K 60p 4:4:4 8-bit, 4:2:2 eller 4:2:0 10-bit.

8K Förbättrat:

Väljs om din TV, dina uppspelningsenheter och kablar har stöd för högkvalitetsvideosignaler i 8K 60p eller 4K 120p.

Bracket Open Förhållandet mellan “Format för 4K/8K-sign.”-inställningen och upplösningar som stöds Bracket Close

Upplösnings-stöd

Färgbredd

Pixeldjup

Format för 4K/8K-sign.

Standard

Förbättrat

8K Förbättrat

4K 24p,
4K 30p,
4K 25p

RGB /
YCbCr 4:4:4

8 bitar

check_mark

check_mark

check_mark

10,12 bitar

check_mark

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bitar

check_mark

check_mark

check_mark

4K 60p,
4K 50p

YCbCr 4:2:0

8 bitar

check_mark

check_mark

check_mark

10,12 bitar

check_mark

check_mark

RGB /
YCbCr 4:4:4

8 bitar

check_mark

check_mark

10,12 bitar

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bitar

check_mark

check_mark

4K 120p,
4K 100p

YCbCr 4:2:0

8-, 10-, 12-bit

check_mark

RGB /
YCbCr 4:4:4

8,10 bitar

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bitar

check_mark

8K 24p,
8K 30p,
8K 25p

YCbCr 4:2:0

8-, 10-, 12-bit

check_mark

RGB /
YCbCr 4:4:4

8,10 bitar

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bitar

check_mark

8K 60p,
8K 50p

YCbCr 4:2:0

8-, 10-bit

check_mark

När denna inställning är “Förbättrat” rekommenderar vi att du använder en “Premium High Speed HDMI Cable” eller “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet” som har en “HDMI Premium Certified Cable”-etikett på produktförpackningen.

När denna inställning är “8K Förbättrat” rekommenderar vi att du använder en “Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable”.

När denna inställning är “Förbättrat” eller “8K Förbättrat” ska du konfigurera inställningarna på TV-apparaten eller uppspelningsenheten så att de överensstämmer med denna inställning.

När denna inställning är “Förbättrat” eller “8K Förbättrat” kan det hända att videosignalen inte matas ut korrekt beroende på den anslutna uppspelningsenheten eller HDMI-kabeln. Ändra i så fall inställningen till “Standard”.

“Anpassat” visas som inställningspost om våra servicetekniker eller montörer har konfigurerat HDMI-signalformatet på enheten.

“Format för 4K/8K-sign.” kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Titta på skärmen när du konfigurerar inställningen.

Håll huvudenhetens ZONE SELECT och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

Flower Mark Video Format < PAL>” visas på skärmen.

Tryck shirosankaku-Reverse på huvudenheten.

“4K/8K Format <Enhanced>” visas på displayen.

Använd White-Arrow-Left eller White-Arrow-Right på huvudenheten för att välja Format för 4K/8K-sign..
Tryck på ENTER på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Tillbaka upp